Lej festudstyr som alle kan finde ud af!

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til en ordre, kontakt os på:
Mail: info@festlyd.dk

Tlf: 53 63 63 95

Lejebetingelser

Skulle det ske, at det lejede udstyr ikke fungerer efter hensigten, hæfter udlejer maksimalt for et beløb svarende til lejeprisen af det ikke fungerende lejede udstyr. Dette gør sig dog kun gældende, hvis kunden har ringet til os når de finder ud af at udstyret ikke virker. Hvis en sådan opringning ikke finder sted, frafalder deres reklamationsret. Hvis vi bliver kaldt ud for at tilse udstyr, som der ikke noget galt med, kan udlejer hæfte kunden for ekstra tekniker time og kørsel efter gældende priser. Lejer forpligter sig til at betale alle omkostninger, i tilfælde af at eventuelle retsager, forbundet med udlejningen finder sted. hermed inklusive advokat, retsafgift eller lignende, 100% både for udlejer og lejer.

I tilfælde af at der under udlejningen sker skade på det lejede udstyr, eller at udstyret bortkommer, er det lejer der er 100% økonomisk ansvarlig over for udlejer og evt. tredje person. Dette gør sig gældende når disse skader skyldes at mixerens output er oppe i det røde felt. Dette omfatter også udlejers driftstab i reparations- eller erstatningssagsperioden. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre billeder i online og trykte medier, hvis vi har mistanke om at vi bliver snydt.

Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr. Udlejer har intet ansvar overfor lejer i tilfælde af f.eks. ildebrand, personskader eller lignende, hvis det lejede udstyr er årsag til dette. Dette gælder også eventuelle tab for lejer i sådanne tilfælde.

I tilfælde af aflysning skal udstyret afbestilles skriftligt minimum 48 timer før eventet, ellers opkræves fuld lejepris.

I tilfælde af at du/I ikke kan aflevere udstyret til tiden, skal dette underrettes telefonisk og I skal have et OK fra os.

Er udstyret ikke returneret som udleveret, har udlejer ret til at hæfte kunden for ekstra betaling af reparation eller rensning af udstyr, samt oprulning af kabler.

Lejen er til efterfølgende dag senest kl. 12, hvis ikke andet er angivet og kan returneres mellem kl. 10 – 12. Afleveres udstyret ikke til tiden opkræves der ekstra leje for udstyret efter vores dagspriser.

Vi leverer og afhenter til nærmeste kantsten, med mindre der er tilvalgt ind- og/eller opbæring.
Hvis der ikke er nogen til at tage imod udstyret ved levering, eller bære udstyret ud til vores bil ved aflevering, koster det 150,- ekstra.

I tilfælde af forsinkelser fra kundes side faktureres et ekstra ventetillæg på min. kr. 150,- pr. påbegyndt 15min. I tilfælde af at vi kører forgæves faktureres ekstra transport.

Der er søndagstillæg på kr. 199 eks. moms for afhentninger (udlejer henter hos lejer) og kr. 199 eks. moms for tilbageleveringer (lejer bringer til udlejer).

Ved indgået aftale, erklærer lejer sig for at være indforstået med ovenstående betingelser.